Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis

Wie zijn wij?

De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen stelt zich tot doel het welzijn van de patiënten van het Ommelander Ziekenhuis te bevorderen. Daarbij richt zij zich vooral op het mogelijk maken van die zaken waarin het ziekenhuis zelf noch de overheid kunnen voorzien. 

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hét ziekenhuis voor Noord- en Oost-Groningen. Het is een ziekenhuis met een grote regionale functie. Patiënten en hun naasten moeten zich er thuis voelen en, als het nodig is, graag terugkomen. De inzet van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is daarvoor van onschatbare waarde. Het is ons doel om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. 

Onze middelen zijn afkomstig uit donaties, giften en legaten van particulieren en bedrijven. Maar ook uit door ons zelf georganiseerde projecten en evenementen. Met onze middelen ondersteunen en financieren we extra voorzieningen en activiteiten die het welzijn van patiënten en hun naasten verbeteren. We richten ons daarbij op voorzieningen en projecten die buiten het reguliere (zorg)budget van het ziekenhuis zelf vallen. 

Na toekenning van een (mede) door de Vrienden-stichting mogelijk te maken voorziening of activiteit volgt het bestuur van de stichting middels contacten met het ziekenhuis de realisatie/uitvoering. Na in gebruik name van de aanvraag of voltooiing van de activiteit plaatsen we altijd een bericht (inclusief beeld(en)) op onze website en sociale media. Overmaken van het toegezegde bedrag vindt in principe atijd achteraf plaats. 

Onderstaand vindt u meer over de samenstelling van ons bestuur. Tevens vindt de documenten met de financiële verantwoording over onze activiteiten in 2019 en 2020 en ons beleidsplan 2021-2025.  

Klik hier voor de samenstelling van ons bestuur.

 

Gerealiseerde projecten

Wat doen wij?

Picknicksets voor ziekenhuis

Picknicksets voor ziekenhuis

 
Kerstattenties voor patiënten   

Kerstattenties voor patiënten  

 
Patiënten in het ziekenhuis verblijd met kleine attentie

Patiënten in het ziekenhuis verblijd met kleine attentie

 

Nog te realiseren projecten

Waar zijn wij mee bezig?

Onze inkomstenbronnen

Onze inkomstenbronnen

 
Zorgen voor meer bekendheid

Zorgen voor meer bekendheid

 
Wensen van het ziekenhuis

Wensen van het ziekenhuis

 

Vriend worden!

Wat kunt u voor ons doen?

Vriend worden

Lees het hele bericht

Schenken of nalaten

Lees het hele bericht

Vrienden aan het woord

Lees het hele bericht