Onze inkomstenbronnen

De middelen waarmee we de wensen van het ziekenhuis financieren komen uit verschillende bronnen: onze vrienden, donaties uit acties en via crowdfunding.

Onze vrienden
Onze dierbaarste bron zijn onze vrienden. Deze groep bestaat uit particulieren die ons jaarlijks een vaste donatie geven en uit mensen die ons eenmalig een mooi bedrag schenken. 

Donaties uit acties
Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn de donaties die wij krijgen via verschillende acties.
Zo heeft het Ommelander Ziekenhuis besloten dat de opbrengst van de inzameling van de kleine petflessen ten goede komt van de Vrienden. Daarnaast heeft het ziekenhuis bij het aangaan van een samenwerking met Kaartje2Go aangegeven dat zij via deze voorziening mensen wil attenderen op de mogelijkheid om ons te steunen. 

Wij kiezen elke twee jaar een wens waarvoor we de middelen die we via deze acties ontvangen, gaan besteden. Voor de periode 2022 en 2023 is dat de aanschaf van een relaxstoel

Crowdfunding
Tenslotte proberen we ook zelf gericht geldbronnen aan te boren. Dit doen we door het bedrijfsleven te vragen ons te helpen een wens of activiteit financieel mogelijk te maken.

Onze inkomstenbronnen

Bekijk ook


Zorgen voor meer bekendheid

Zorgen voor meer bekendheid

 
Wensen van het ziekenhuis

Wensen van het ziekenhuis