Wat kunt u voor ons doen?

Schenken of nalaten

U kunt donateur van onze stichting worden, maar ook kunt u denken aan het doen van een zogenaamde "periodieke schenking" of aan het opnemen van onze stichting in uw testament. De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Schenken

Het doen van een schenking aan een ANBI kan voor u fiscaal zeer aantrekkelijk zijn. De Inkomstenbelasting kent namelijk de mogelijkheid de giften op uw inkomen in aftrek te brengen. De fiscus betaalt dus mee aan uw schenking. Wel geldt er een drempel en een maximum. Het drempelbedrag voor niet-periodieke giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,--. Alles wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag is aftrekbaar. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan niet-periodieke giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke schenking

U kunt er ook voor kiezen om gedurende een periode van bijvoorbeeld vijf jaar een vast bedrag aan onze stichting te schenken, een zogeheten “periodieke schenking”. Voor de aftrekbaarheid van deze gift geldt de hiervoor gemelde drempel van meer dan 1% en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Wel dient zo'n periodieke schenking middels een notariële akte te worden gedaan.

Nalaten

Ook na uw leven kunt u voorzieningen en projecten voor patiënten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen mogelijk maken. Dit kan op twee manieren. U kunt onze stichting tot erfgenaam benoemen of de stichting een bedrag legateren. Het nalaten aan een ANBI is fiscaal voordelig. Dat betekent dat onze stichting over de erfenis of het legaat geen erfbelasting verschuldigd is.


De Vrienden en uw bedrijf

Omdat onze stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kan het ook voor bedrijven aantrekkelijk zijn om ons steunen.
Is uw bedrijf onderworpen aan de vennootschapsbelasting, dan mag u giften aan onze stichting aftrekken van de winst. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,00. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over (periodiek) schenken en nalaten? Dan brengen wij u graag in contact met de notaris die ons ondersteunt bij de uitvoering van bovenstaande fiscale mogelijkheden binnen de ANBI-regeling. U kunt hiervoor een e-mail of brief sturen naar

- info@vriendenvanhetozg.nl
- secretariaat Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis, Postbus 35 9679 ZG Scheemda

Voor meer informatie over de fiscale voorwaarden vindt u ook op de website van de Belastingdienst.