Statuten van de Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Wilt u informatie over onze statuten?  Stuur ons dan een mail.