Wie zijn wij?

Hoe werken wij?

Een aangenaam ziekenhuisverblijf is niet alleen fijn, ook is het belangrijk voor het genezingsproces. Vandaar dat het Ommelander Ziekenhuis Groningen meer wil bieden dan alleen goede en veilige zorg. Een ziekenhuis zelf mag haar geld echter niet gebruiken voor voorzieningen die niet tot de primaire zorg behoren. Een stichting mag dat wel. Dat is mooi, want het ziekenhuis heeft regelmatig wensen en ideeën die bijdragen aan een prettige en helende omgeving. Hiervoor kan het ziekenhuis een aanvraag indienen bij de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Het bestuur van de Vrienden beoordeelt vervolgens welke aanvragen zij financieel zal steunen. Vanzelfsprekend in nauw overleg met het ziekenhuis. Daarnaast organiseren wij van tijd tot tijd voor patiëntengroepen van het ziekenhuis een gezellige middag of avond met een speciaal programma. Medewerkers van het ziekenhuis helpen ons dan vaak bij de uitvoering van deze evenementen. Verder organiseren wij elke twee jaar in de regio een publieksevenement met als doel het bestaan van onze stichting onder de aandacht te brengen van de inwoners. Centraal bij deze evenementen staan het regionale karakter: door en voor de regio.

Lees meer over projecten die we al gerealiseerd hebben. 


Hoe komen wij aan onze middelen?

Om de wensaanvragen vanuit het ziekenhuis en de evenementen voor patiënten te kunnen blijven financieren, moeten we over voldoende financiële middelen beschikken en daar ook zorgvuldig mee omgaan. De bijdrage van onze Vrienden (donateurs) zorgen voor een ‘vaste’ bron van inkomsten. Daarnaast ontvangen wij af en toe een schenking of een legaat uit een nalatenschap van mensen die de Vrienden en het ziekenhuis een warm hart toedragen.

Wilt u Vriend worden?

Vul dan ons aanmeldformulier in!
Overweegt u om Vriend van ons te worden, maar bent u er nog niet uit op welke manier u dat zult doen? Dan helpen de verhalen van enkele van onze vrienden u mogelijk bij het maken van deze keuze. Ook kunt u denken aan schenken of nalaten. Dit kan in vorm van het doen van een zogenaamde "periodieke schenking" of door het opnemen van onze stichting in uw testament.
De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u weten of een schenking of legaat beter past bij u of uw bedrijf? Lees dan verder bij schenken of nalaten.