Wie zijn wij?

Wie zitten in het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vier enthousiaste vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden en één gemeenschappelijke deler: allemaal dragen ze het Ommelander Ziekenhuis Groningen een warm hart toe.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning.

Samenstelling van het bestuur

- Sieneke Bolken, voorzitter
- Simone Blaauboer, secretaris
- Ina Bieze, lid
- Christine Meijer, lid
- vacature

Sieneke Bolken, voorzitter:

‘Naast voorzitter van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ben ik notaris bij Emmius Notarissen. Een echt regionaal notariskantoor, net zoals het Ommelander Ziekenhuis Groningen een echt regionaal ziekenhuis is. Voorheen was ik eveneens voorzitter van de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, een stichting die in haar lange bestaan haar waarde ruimschoots heeft bewezen. Ik ben oprecht trots op wat er dankzij de steun van donateurs in de loop der jaren is gerealiseerd. Van de aanschaf van rolstoelen tot de inrichting van een internetcafé in de bezoekershal en nog heel veel meer. Een voorname reden waarom ik me, samen met de rest van het bestuur, de vrijwilligers en donateurs onverminderd blijf inzetten om ervoor te zorgen dat patiënten zich nog meer thuis en op hun gemak voelen.’

Ina Bieze, lid:

‘Ik ben docent Nederlands en taalcoördinator op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. Daarvoor heb ik ruim twintig jaar met groot plezier als telefoniste/receptioniste gewerkt in het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl. De contacten zijn altijd gebleven. Zo werd ik destijds door de communicatieadviseur gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur van stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ik zag het als een mooie manier om verbonden te blijven aan het ziekenhuis en tegelijkertijd bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van patiënten. Het is zo goed bevallen dat ik na de komst van de nieuwe stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen besloot aan te blijven als bestuurslid. Het is fijn om de giften van dankbare donateurs te mogen beheren. Elke donatie die we binnenkrijgen, voelt als een compliment.’

Christine Meijer, lid:

‘Het Ommelander Ziekenhuis zit in mijn bloed, zeg ik wel eens, want ik ben al zo lang bij het ziekenhuis betrokken. Mijn eerste kennismaking was in 1972 toen ik als medisch analist in het laboratorium van het toenmalige Delfzicht Ziekenhuis ging werken. In 1997 -we waren met het gezin inmiddels verhuisd van de regio Delfzijl naar de regio Winschoten- ben ik vrijwillig gastdame geworden in het toenmalige st. Lucas ziekenhuis. Toen deze locatie van het Ommelander Ziekenhuis in juni 2018 dichtging vanwege de verhuizing naar Scheemda, ben ik als gastdame gestopt. Inmiddels was ik sinds januari 2013 lid van de Cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis. Mijn termijn bij de Cliëntenraad liep tot 1 januari 2022. Ik wilde me daarna wel graag voor het ziekenhuis blijven inzetten. Toen ik in november 2021 de vacature voor bestuurslid bij de Vrienden-stichting zag, heb ik ook meteen gereageerd. Ik kende de stichting natuurlijk al wel en ben ook al enige tijd Vriend. Het doel en het werk van de stichting spreken me heel erg aan. Ik vind het fantastisch dat ik me nu via de Vrienden kan blijven inzetten voor het ziekenhuis.’

Simone Blaauboer, secretaris:

‘In 1990 begon ik te werken bij het Delfzicht Ziekenhuis als coördinator Patiëntenvoorlichting en later als communicatieadviseur. Vanuit die laatste rol was ik ook betrokken bij de Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis en later ook bij de Vrienden van het st. Lucas Ziekenhuis. Ik heb toen kunnen ervaren dat deze Vriendenstichtingen echt het verschil kunnen maken. En ik vond het altijd bijzonder om daaraan te kunnen bijdragen. Onder meer door een verbindende factor te zijn tussen het ziekenhuis en deze stichtingen. Een goede onderlinge verstandhouding is tenslotte cruciaal voor het realiseren van mooie en zinvolle projecten. Toen ik in december 2019 stopte met werken en gevraagd werd voor het bestuur van de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen heb ik geen moment getwijfeld. Daarvoor zijn het ziekenhuis en de doelstelling van de stichting mij te dierbaar.’