Wie zijn wij?

Wie zitten in het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit zes enthousiaste vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden en één gemeenschappelijke deler: allemaal dragen ze het Ommelander Ziekenhuis Groningen een warm hart toe.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning.

Samenstelling van het bestuur

- Sieneke Bolken, voorzitter
- Goos Linde, vice-voorzitter
- Harry Koenen, penningmeester
- Simone Blaauboer, secretaris
- Richard van Klaveren, lid
- Ina Bieze, lid
- Christine Meijer, lid

Sieneke Bolken, voorzitter:

‘Naast voorzitter van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ben ik notaris bij Emmius Notarissen. Een echt regionaal notariskantoor, net zoals het Ommelander Ziekenhuis Groningen een echt regionaal ziekenhuis is. Voorheen was ik eveneens voorzitter van de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, een stichting die in haar lange bestaan haar waarde ruimschoots heeft bewezen. Ik ben oprecht trots op wat er dankzij de steun van donateurs in de loop der jaren is gerealiseerd. Van de aanschaf van rolstoelen tot de inrichting van een internetcafé in de bezoekershal en nog heel veel meer. Een voorname reden waarom ik me, samen met de rest van het bestuur, de vrijwilligers en donateurs onverminderd blijf inzetten om ervoor te zorgen dat patiënten zich nog meer thuis en op hun gemak voelen.’

Goos Linde, vicevoorzitter:

‘Via Rabobank Groninger Land, waar ik in de ledenraad zit en actief ben bij Perspectief Groningen 2025, kwam ik in contact met mensen die betrokken zijn bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Door één van hen werd ik geattendeerd op het bestaan van de vriendenstichting. De doelstelling sprak mij enorm aan. Bovendien wilde ik, naast mijn werk als coördinator van Laboratorium Health Hub Roden, graag iets doen dat buiten mijn comfortzone ligt. Vandaar dat ik zitting heb genomen in het bestuur van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. De kosten in de zorg zijn hoog. Daardoor blijft er vaak nauwelijks budget over voor extra voorzieningen die het ziekenhuisverblijf veraangenamen. De inzet van de stichting kan dus meer dan ooit het verschil maken. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.'

Richard van Klaveren, penningmeester/lid

Dit voorjaar zijn onze dochters op zich zelf gaan wonen en hebben we ook ons gezinswoning verruild voor een mooi appartement. Ineens besefte ik mij dat ik een overschot aan vrije tijd heb. Omdat ik het belangrijk vind om mij ook maatschappelijk in te zetten besloot ik op zoek te gaan naar een zinvolle invulling van die vrije uren. Ik ben werkzaam als administrateur bij Geertsema Staal in Winschoten. Een regionale groothandel in staal en aanverwante producten. Een financiële functie lag daarom voor de hand. Via een collega werd ik geattendeerd op de vacante functie van penningmeester binnen het bestuur van de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.
Ik voel me sterk verbonden met de regio waarvoor het Ommelander Ziekenhuis een belangrijke functie vervult. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van deze functie. Naast mijn bijdrage in de vorm van mijn financiële achtergrond voel dit voor mij als een mooi extra ‘doel’ van mijn bestuursfunctie. 

Harry Koenen, penningmeester:

‘Het begon met een gesprek met een buurman, zo’n vijfentwintig jaar geleden. Hij zat in de raad van bestuur van het voormalige Delfzicht Ziekenhuis en vertelde over de activiteiten van de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Mijn interesse was meteen gewekt. Zeker toen hij eraan toevoegde dat de stichting op dat moment bestuursleden zocht. Ik besloot de stap te wagen en penningmeester te worden. Met name ingegeven door het sociaal maatschappelijke aspect. Ook toen al was ik actief in de marketingcommunicatie, sinds 2003 als eigenaar van Koenencom, en wilde meer voor de maatschappij betekenen dan alleen bezig zijn met klanten en opdrachten. Met de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis hebben we in de loop der jaren veel moois gerealiseerd. En met hulp van onze donateurs zal dat met stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen niet anders zijn.’

Simone Blaauboer, secretaris:

‘In 1990 begon ik te werken bij het Delfzicht Ziekenhuis als coördinator Patiëntenvoorlichting en later als communicatieadviseur. Vanuit die laatste rol was ik ook betrokken bij de Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis en later ook bij de Vrienden van het st. Lucas Ziekenhuis. Ik heb toen kunnen ervaren dat deze Vriendenstichtingen echt het verschil kunnen maken. En ik vond het altijd bijzonder om daaraan te kunnen bijdragen. Onder meer door een verbindende factor te zijn tussen het ziekenhuis en deze stichtingen. Een goede onderlinge verstandhouding is tenslotte cruciaal voor het realiseren van mooie en zinvolle projecten. Toen ik in december 2019 stopte met werken en gevraagd werd voor het bestuur van de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen heb ik geen moment getwijfeld. Daarvoor zijn het ziekenhuis en de doelstelling van de stichting mij te dierbaar.’

Ina Bieze, lid:

‘Ik ben docent Nederlands en taalcoördinator op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. Daarvoor heb ik ruim twintig jaar met groot plezier als telefoniste/receptioniste gewerkt in het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl. De contacten zijn altijd gebleven. Zo werd ik destijds door de communicatieadviseur gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur van stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ik zag het als een mooie manier om verbonden te blijven aan het ziekenhuis en tegelijkertijd bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van patiënten. Het is zo goed bevallen dat ik na de komst van de nieuwe stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen besloot aan te blijven als bestuurslid. Het is fijn om de giften van dankbare donateurs te mogen beheren. Elke donatie die we binnenkrijgen, voelt als een compliment.’

Christine Meijer, lid:

‘Het Ommelander Ziekenhuis zit in mijn bloed, zeg ik wel eens, want ik ben al zo lang bij het ziekenhuis betrokken. Mijn eerste kennismaking was in 1972 toen ik als medisch analist in het laboratorium van het toenmalige Delfzicht Ziekenhuis ging werken. In 1997 -we waren met het gezin inmiddels verhuisd van de regio Delfzijl naar de regio Winschoten- ben ik vrijwillig gastdame geworden in het toenmalige st. Lucas ziekenhuis. Toen deze locatie van het Ommelander Ziekenhuis in juni 2018 dichtging vanwege de verhuizing naar Scheemda, ben ik als gastdame gestopt. Inmiddels was ik sinds januari 2013 lid van de Cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis. Mijn termijn bij de Cliëntenraad liep tot 1 januari 2022. Ik wilde me daarna wel graag voor het ziekenhuis blijven inzetten. Toen ik in november 2021 de vacature voor bestuurslid bij de Vrienden-stichting zag, heb ik ook meteen gereageerd. Ik kende de stichting natuurlijk al wel en ben ook al enige tijd Vriend. Het doel en het werk van de stichting spreken me heel erg aan. Ik vind het fantastisch dat ik me nu via de Vrienden kan blijven inzetten voor het ziekenhuis.’