Wie zijn wij?

Wie zitten in het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden en één gemeenschappelijke deler: allemaal dragen ze het Ommelander Ziekenhuis Groningen een warm hart toe.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning.

Samenstelling van het bestuur

- Sieneke Bolken, voorzitter
- Goos Linde, vice-voorzitter
- Harry Koenen, penningmeester
- Simone Blaauboer, secretaris
- Ina Bieze, lid
- Ellen Kruize, lid 
 

Sieneke Bolken, voorzitter:

‘Naast voorzitter van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ben ik notaris bij Emmius Notarissen. Een echt regionaal notariskantoor, net zoals het Ommelander Ziekenhuis Groningen een echt regionaal ziekenhuis is. Voorheen was ik eveneens voorzitter van de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis, een stichting die in haar lange bestaan haar waarde ruimschoots heeft bewezen. Ik ben oprecht trots op wat er dankzij de steun van donateurs in de loop der jaren is gerealiseerd. Van de aanschaf van rolstoelen tot de inrichting van een internetcafé in de bezoekershal en nog heel veel meer. Een voorname reden waarom ik me, samen met de rest van het bestuur, de vrijwilligers en donateurs onverminderd blijf inzetten om ervoor te zorgen dat patiënten zich nog meer thuis en op hun gemak voelen.’

Goos Linde, vicevoorzitter:

‘Via Rabobank Groninger Land, waar ik in de ledenraad zit en actief ben bij Perspectief Groningen 2025, kwam ik in contact met mensen die betrokken zijn bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Door één van hen werd ik geattendeerd op het bestaan van de vriendenstichting. De doelstelling sprak mij enorm aan. Bovendien wilde ik, naast mijn werk als coördinator van Laboratorium Health Hub Roden, graag iets doen dat buiten mijn comfortzone ligt. Vandaar dat ik zitting heb genomen in het bestuur van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. De kosten in de zorg zijn hoog. Daardoor blijft er vaak nauwelijks budget over voor extra voorzieningen die het ziekenhuisverblijf veraangenamen. De inzet van de stichting kan dus meer dan ooit het verschil maken. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.'

Harry Koenen, penningmeester:

‘Het begon met een gesprek met een buurman, zo’n vijfentwintig jaar geleden. Hij zat in de raad van bestuur van het voormalige Delfzicht Ziekenhuis en vertelde over de activiteiten van de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Mijn interesse was meteen gewekt. Zeker toen hij eraan toevoegde dat de stichting op dat moment bestuursleden zocht. Ik besloot de stap te wagen en penningmeester te worden. Met name ingegeven door het sociaal maatschappelijke aspect. Ook toen al was ik actief in de marketingcommunicatie, sinds 2003 als eigenaar van Koenencom, en wilde meer voor de maatschappij betekenen dan alleen bezig zijn met klanten en opdrachten. Met de stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis hebben we in de loop der jaren veel moois gerealiseerd. En met hulp van onze donateurs zal dat met stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen niet anders zijn.’

Simone Blaauboer, secretaris:

‘In 1990 begon ik te werken bij het Delfzicht Ziekenhuis als coördinator Patiëntenvoorlichting en later als communicatieadviseur. Vanuit die laatste rol was ik ook betrokken bij de Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis en later ook bij de Vrienden van het st. Lucas Ziekenhuis. Ik heb toen kunnen ervaren dat deze Vriendenstichtingen echt het verschil kunnen maken. En ik vond het altijd bijzonder om daaraan te kunnen bijdragen. Onder meer door een verbindende factor te zijn tussen het ziekenhuis en deze stichtingen. Een goede onderlinge verstandhouding is tenslotte cruciaal voor het realiseren van mooie en zinvolle projecten. Toen ik in december 2019 stopte met werken en gevraagd werd voor het bestuur van de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen heb ik geen moment getwijfeld. Daarvoor zijn het ziekenhuis en de doelstelling van de stichting mij te dierbaar.’

Ina Bieze, lid:

‘Ik ben docent Nederlands en taalcoördinator op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. Daarvoor heb ik ruim twintig jaar met groot plezier als telefoniste/receptioniste gewerkt in het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl. De contacten zijn altijd gebleven. Zo werd ik destijds door de communicatieadviseur gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur van stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ik zag het als een mooie manier om verbonden te blijven aan het ziekenhuis en tegelijkertijd bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van patiënten. Het is zo goed bevallen dat ik na de komst van de nieuwe stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen besloot aan te blijven als bestuurslid. Het is fijn om de giften van dankbare donateurs te mogen beheren. Elke donatie die we binnenkrijgen, voelt als een compliment.’

Ellen Kruize-Kok, lid:

‘Jarenlang heb ik gewerkt als apothekersassistent en tegelijkertijd de opleiding tot medisch secretaresse afgerond. Tegenwoordig help ik als EllenSocial bedrijven om beter zichtbaar te zijn op de verschillende social media platformen. Maar nog altijd is mijn liefde voor de zorg diepgeworteld. Dat is ook de reden dat ik ja heb gezegd, toen ik werd gevraagd om bestuurslid te worden van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Door mensen en bedrijven aan de stichting te binden kun je net dat kleine beetje extra voor de patiënten betekenen. Mijn persoonlijke doel is om de stichting nog beter op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door in woord en beeld te laten zien aan welke initiatieven de giften van donateurs worden besteed en wat voor positieve impact hun donaties hebben op het verblijf van patiënten in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.’